Shopへ戻る

 特選絨毯一覧

トルクメン絨毯 
      *画像をクリックすると詳細ページが開きます。   

AT-baba 01 AT - parda 01 AT - salor 01 BT - bashir 01
AT - kunduz 01 BT - yomut 01 KT - bashiri 01 AO - new 01
AT - newt 01 AT - newt 02 AT - newt 03 AT - Tekke 01
AT-Jawal 01 AT-Jawal 02 AT - juwal 02 AT - juwal 03

バルーチ絨毯

AB - baluch 01 AB - mar 01 AB - mar 02 AB - taimani 01
AB - taimani 02 AB - taimani 03 AB - yaqub 01 KB - alihoja 01
sold BB - baluch 03 BB - baluch 04 BB - balluch 05
BB - taimani 01 Sold BB - taimani 03 KB - taimani 05
BB - baluch 01 BB - jai 01 BB - jai 02 BB - taimani 04
KB - taimani 02 Sold KB - taimani 04 KB - taimani 01
KB - taimani 06 Sold Sold KB - taimani 09
KB - herat 01 KB - sistan 01 KB - zanji 01
KB - taimani 11 KB - taimani 10 BB - yaqub 01
Sold KB - bolesht 03 KB - khorjin 01 Sold
KB - heratm 01 KB - heratm 02 KB - heratm 03 KB - heratm 04
KB - heratm 05 KB - heratm 06 KB - heratm 07 KB - heratm 08
KB - heratm 09 KB - heratm 02 KB - heratm 03 KB - heratm 04
KB - heratm 13 KB - heratm 14 KB - heratm 15 KB - heratm 16
KB- -heratm 17 KB - heratm 18

その他の部族絨毯

     *画像をクリックすると詳細ページが開きます。

AO - irani 01 AO - cauca 01 AO - uzbek 01 AO - uzbek 02
BO - cauca 02 BO - cauca 03 AO - newjol 01 AO - kazak 01
KO - jol 01 KO - jol 02 KO - qn 02 KO - qn 03
KO - makhra 01 KO - makhra 02

New Small Carpets 完売しました。

KNsc 01 KNsc 02 KNsc 03 KNsc 04
KNsc 05 KNsc 06 KNsc 07 KNsc 08
KNsc 09 KNsc 10 KNsc 11 KNsc 12
KNsc 13 KNsc 14 KNsc 15 KNsc 16
KNsc 17 KNsc 18 KNsc 19

New イラン風絨毯

      *画像をクリックすると詳細ページが開きます。

AO - newp 03 AO - newp 04 AO - newp 05 AO - newp 06
AO - newp 07 AO - newp 08 AO - newp 09

キリム一覧ページ へ

袋物、食卓布一覧ページ へ

ニュープロダクツのページ へ


Shop へ戻る